Våra webbplatser om belysning

Involvera alla i processen

Att vara beställare av belysning i större projekt är inte helt okomplicerat. Belysning är ett område som kräver stor kunskap. Det handlar om både design, funktion och energieffektivisering.

Delaktighet, insyn och tydlig ansvarsfördelning – då lyckas du!

En byggnation eller renovering är en stor och resurskrävande process där tidsplanen och processledaren är helt centrala för att få ett lyckat resultat. Det är viktigt att det står klart vem som har huvudansvaret för belysningsfrågorna och hur formerna för samarbetet ska se ut. Då finns bra förutsättningar för att lyckas.

Vi som är med i filmen

Ulla Bergström, Arkitekt, White arkitekter
Johan Röklander, ljusdesigner, WSP Group
Hanna Siggelkow, projektledare, Higab
Magnus Sandström, elinstallatör, Sandströms elfirma

Anders Nyström, elinstallatör, Sandströms elfirma
Mats Abrahamsson, elhandläggare, Specialfastigheter
Rikard Espling, VD, Samhällsbyggnadslänken
Danny Bernhardsson, förvaltare, Polisen

Lösning

Samordna och utse ansvariga i ett tidigt skede – det gynnar hela processen

Det tidiga skedet  är viktigt. Redan där måste man ha en gemensam vision som man sätter på pränt.

Se till att alla vet vem som är ansvarig för att samordna konsulterna i projekten och ha en öppenhet i processerna om olika frågor och problemlösningar. Lika viktigt är det att alla involverade känner till kundens verksamhet och prioriteringar. Hyresgästen måste definiera sina behov, d.v.s. vad man har för verksamhet och vilka belysningskrav som ställs. Det ska sedan dokumenteras i en ritning som utgör grunden för projektet.

 

Ta vara på kompetens och erfarenhet

Dra nytta av allas erfarenheter. Elektrikern, installatören och driftsättaren av anläggningen har mycket erfarenhet som en ljusdesigner eller en arkitekt inte har. Om allas åsikter kommer fram tidigt i processen får man en bättre slutprodukt till en lägre kostnad.

Se över kontrakten – inte bara tekniken. De är en viktig del i att spara energi och miljö.

En kunnig projektledare har rätt kompetens för att förstå vad förändringar innebär och vilka konsekvenser de får. En sådan person kan säga nej till utbyten av armaturer och våga hålla fast i de grundläggande idéerna

 

Checklista

checklistVar tydlig med vem som är samordnare för projektet.

checklistSkaffa dig kunskap om beställarens verksamhet.

checklistSätt ihop en beredningsgrupp och jämför erfarenheter från liknande projekt.

checklistGör en tidsplan som är realistisk för alla parter.

checklistOmge dig med kompetens och se till att alla litar på varandra.

checklistTa beslut när hela projektgruppen är samlad.

checklistKoppla in installatören redan i projekteringsskedet.

checklistSe över kontrakten.

checklistJobba med en detaljerad programhandling, systemhandling och bygghandling.

checklistSe till att hyresgästen godkänner den slutgiltiga prisnivån för armatur, elförbrukning och förvaltning.

”Stora processer handlar mycket om ledarskap. Projektledarens roll är att få allas kompetens att samsas på ett bra sätt och beskriva det slutmål som man vill nå.”

 

Ulla Bergström
Arkitekt, White Arkitekter

”I tidiga skeden har vi alla en gemensam bild av vad vi vill åstadkomma. Det gäller att behålla den bilden när man sedan går ut och jobbar”.

 

Hanna Siggelkow
Projektledare, Higab

”Det är viktigt att skapa delaktighet och insyn i viktiga beslut så att hela projektgruppen förstår varför man gör vissa val.”

 

Johan Röklander
Ljusdesigner, WSP

Smarta dokument

Ljus och rum – planeringsguiden
En belysningsplaneringsprocess är ofta ett omfattande arbete med många olika krav och önskemål som ska uppfyllas från beställare, användare och andra parter. Därför har Belysningsbranschen tagit fram planeringsguiden,
 ett verktyg som fokuserar på belysningen av arbetsplatser inomhus och som steg för steg lotsar dig genom processens alla moment.

Riktlinjer ljus och rum
En manual för att öka samsynen och skapa förutsättningar att bygga hållbara attraktiva ljusmiljöer. Manualen med tillhörande checklista ger ett verktyg för att förbättra och underlätta hanteringen av belysningsfrågor i byggprocessen.

Här kan du lära dig mer

Belysning
Belysning

Att välja rätt belysning handlar lika mycket om energieffektivitet som att skapa en god ljusmiljö. Därför är det bra att se belysningen som en långsiktig och hållbar investering och satsa på ny teknik för att uppnå de målen.
Belysning

Samarbete

För att få ett bra resultat och en komplett belysningslösning gäller det att alla parter är involverade och delar den vision man vill uppnå. Det kräver samarbete över kompetensgränserna och att man tar vara på tidigare erfarenheter.
Samarbete

Så lyckas du med projektet

För att lyckas med belysningen i en byggprocess ställs höga krav på beställaren och projektgruppen. Den som är tydlig och kan kommunicera belysningsprojektets ambitionsnivå och budget redan från början har kommit en bra bit på väg.
Så lyckas du med projektet