Våra webbplatser om belysning

Samarbete

För att få ett bra resultat och en komplett belysningslösning gäller det att alla parter är involverade och delar den vision man vill uppnå.

En byggnation eller renovering är en resurskrävande process där tidsplanen och processledaren är centrala för ett lyckat resultat. Men det kräver också samarbete över kompetensgränserna, förståelse för processen och att man tar vara på tidigare erfarenheter. I det här arbetet måste det vara helt klart vem som har huvudansvaret för belysningsfrågorna och hur formerna för samarbetet ska se ut.

Då finns bra förutsättningar för att lyckas.

Involvera alla i processen

En bygge eller renovering är en och resurskrävande process. Det är viktigt att det står klart vem som har huvudansvaret för belysningsfrågorna och hur formerna för samarbetet ska se ut.
Involvera alla i processen

mal_ikon

Jobba mot samma mål

För att få ett bra resultat och en komplett belysningslösning gäller det att alla parter är involverade och delar den vision man vill uppnå. Det kräver samarbete över kompetensgränserna.
Jobba mot samma mål