Våra webbplatser om belysning

Bra belysning i offentliga miljöer kan ofta vara mer än ett lyft för plånbok och miljö. Det kan ge friskare, piggare människor och skapa stor skillnad. Tyvärr hamnar frågor kring belysning i offentliga lokaler på t.ex. skolor och sjukhus ofta i skymundan när man diskuterar energieffektivitet.

Enligt Mats Holme, vd på Belysningsbranschen, skulle vi i Sverige kunna spara hela sex terawattimmar per år på att byta ut all gammal belysning i offentliga miljöer mot moderna anläggningar – och skapa en bättre miljö på kuppen.

LED har inneburit en revolution inom belysningstekniken. Förutom att tekniken är energisnål innebär den också att man kan använda avancerade styrsystem med närvaro- och frånvarostyrning för att spara ännu mer. Men här finns stor förbättringspotential.

– Just energislöseri med belysning ifrågasätts inte i någon större utsträckning trots att mycket belysning står på i onödan. Det är tyvärr väldigt lite fokus på besparing trots att det skulle kunna göras med mer moderna system, säger Mats Holme.

Detta beror inte på någon bristande medvetenhet i branschen utan i stället på att den som använder lokalen ofta inte är medveten om hur mycket onödig energi som går åt, berättar Mats Holme. Inom politiken finns också ett bristande intresse. Främst satsas det på moderna installationer när man bygger nytt.

– Ute i skolor, på sjukhus och i andra offentliga lokaler finns det fortfarande belysningsanläggningar som är 25-30 år gamla med äldre lysrör. Här finns det med andra ord en enorm potential till energieffektivisering och energibesparing men också en förbättring av miljön. Bra belysning är väldigt viktigt för såväl skolelevers resultat som patienters välmående, fortsätter Mats Holme.

Läs hela artikeln i tidningen Hållbart Byggande här.