Våra webbplatser om belysning

Ordlista

BIM-modellering

BIM står för Building Information Model. Används i projekterings-, bygg- och förvaltningsprocesser för att med en 3D-modell visualisera målet att samla information om byggnader, processerna och besluten kring byggnaden.

 

Candela

Enhet för ljusstyrka och definierar hur kraftigt en ljuskälla (lampa) eller belysningsarmatur lyser.

 

Cirkadiska systemet

Beskriver hur människans biologiska system påverkas av ljus. Förklarar t.ex. hur individen anpassar sig till dygnets olika förutsättningar, till exempel genom hormonutsöndring, och reglerar den normala vakenheten och sömnen.

 

Dagsljusfaktor

Dagsljusfaktorn (DF) anger hur stor del av belysningsstyrkan från en oavskärmad mulen himmel mot en horisontell yta som når en punkt i ett rum. DF uttrycks vanligen i procent. DF = HK + URK + IRK.
(Dagsljusfaktron = Himmelsomponent + utereflekterad komponent + innereflekterad komponent)

 

DALI-styrning

DALI är en öppen kommunikationsstandard för belysningsstyrning. DALI ersätter mer och mer den analoga styrningen.
Mer information om det hittar du här.

 

Gradient

En övergång från t.ex. ljus till mörker. Olika ljusfärger som sker i en gradvis övergång.

 

Installerad effekt

Hur många watt som är installerade i ett rum. Idag används sällan hela den installerade effekten tack vara smarta styrningssystem.

 

KNX

KNX är ett protokoll och ett system för fastighetsautomation för att koppla ihop olika funktioner, som, till exempel, ventilation, belysning, larm, etc. i en fastighet. Mer information om det hittar du här.

 

Kostnad belysning

Med detta begrepp menas den sanna kostnaden för belysning som är summan av inköp, installation och drift.

 

Lumen

En enhet för att mäta ljusflödet, dvs hur mycket ljus en ljuskälla (lampa) eller en belysningsarmatur avger.

 

Lux

Hur mycket ljus som faller från en armatur ner på en yta. Används när vi mäter hur mycket ljus vi ska ha på t.ex. en skolbänk en korridor eller liknande.

 

MacAdam-värde

Ett mått för att ange spridningen i ljusfärg mellan olika LED-chips i en och samma armatur. Skalan är 0–10 där 0 är det bästa värdet (minst färgspridning) man kan uppnå. Mellan 0 och 4 är det svårt att se skillnad i färg men uppåt i skalan kan man uppleva tydliga skillnader beroende på den omgivande miljön. I vissa applikationer är det speciellt viktigt med ett lågt värde, t.ex. när man belyser en vit vägg.

 

Partnering

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift.

Grundidén är att byggherren tidigt samlar den kompetens som behövs för att realisera projektet. I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa.

 De tre nyckelfaktorerna i partnering är:

  • Gemensamma mål
  • Gemensamma aktiviteter
  • Gemensam ekonomi

 

Programhandlingar

Översiktlig ritning i byggprocessens inledningsfas som utifrån förstudien redovisar verksamhetskrav och tekniska krav. Programhandlingen omfattar en beskrivande del som innehåller lokalförteckning, krav på teknisk standard och samband samt en programskiss som redovisar förslag till fysisk lösning.

 

Systemhandlingar

En vidareutveckling av programhandlingen som i systemhandlingsskedet vidareutvecklas i form av rumsfunktionsprogram (RFP). Programskissen utvecklas till mer detaljerade ritningar. Tekniska system löses övergripande. Baserat på handlingarna i systemhandlingsskedet görs en kostnadsbedömning som kan ligga till grund för offert.

Saknar du ett ord?

Skicka in det så lägger vi till det i ordlistan!

11 + 9 =