Våra webbplatser om belysning

Om Belysningsplatsen

Belysningsplatsen.se är till för alla som är intresserade av hur belysningsfrågan kan hanteras på ett bättre sätt i byggprocessen.

Det ställs höga krav på alla som arbetar med belysningsfrågor

Det ställs höga krav på alla som arbetar med belysningsfrågor och vi har märkt att många brottas med liknande problem. En nyckel till att lyckas i projekten är att parterna i ett byggprojekt förstår varandra och arbetar mot ett gemensamt mål. Belysningsplatsen är en samlingsplats på webben för alla som är intresserade av hur belysningsfrågan kan hanteras på ett bättre sätt i byggprocessen.

På Belysningsplatsen har vi samlat konkreta råd från erfarna experter på belysning. Här får du t.ex. förklaringar på tekniska termer och exempel på nya samarbetsformer.

I videointervjuer med beställare, arkitekter, ljusdesigners, elinstallatörer, fastighetsförvaltare och andra får du del av deras erfarenheter och konkreta tips på lösningar och checklistor för att underlätta planeringen i ditt arbete.

Bakom den här webbplatsen ligger Belysningsbranschen. Vi har skapat den för att vi vill att det ska finnas ett naturligt forum för alla som berör av belysningsfrågor i byggprocessen. Oavsett om man är arkitekt, elektriker, ljusdesigner eller beställare så är vår förhoppning att man ska få svar på sina frågor hjälp på vägen.

Att välja belysning
Att välja belysning

Att välja rätt belysning handlar både om energieffektivitet och en god ljusmiljö. Om arkitekten, ljusdesignern och elinstallatören förstår kundens verksamhet får man en belysning som är en långsiktig och hållbar investering.
Att välja belysning

Använd senaste tekniken
Använd senaste tekniken

Med rätt teknik sparar man energi och kan skapa både individuella och intelligenta och lösningar i byggprocessen. Hur använder man ny belysningsteknik på rätt sätt för att få bästa resultat efter de förutsättningar som gäller?
Använd senaste tekniken

Involvera alla i processen
Involvera alla i processen

En byggnation eller renovering är en och resurskrävande process. Det är viktigt att det står klart vem som har huvudansvaret för belysningsfrågorna och hur formerna för samarbetet ska se ut. Då finns bra förutsättningar för att lyckas.
Involvera alla i processen

Jobba mot samma mål
Jobba mot samma mål

För att få ett bra resultat och en komplett belysningslösning gäller det att alla parter är involverade och delar den vision man vill uppnå. Det kräver samarbete över kompetensgränserna och förståelse för processen.
Jobba mot samma mål

Bli en bra beställare
Bli en bra beställare

För att bli en bra beställare är det viktigt att redan från början känna till vilken ambitionsnivå man ska lägga sig på och kunna förmedla den så att arkitekten och ljusdesignern förstår verksamheten och vilken budget som gäller.
Bli en bra beställare

Håll budget och kvalitet
Håll budget & kvalitet

Att tidigt slå fast vilken budget ett projekt har är avgörande för att få lösningar som möter beställarens önskemål. Alla projekt har sina egna förutsättningar. Kostnadsstyrning är därför helt avgörande för att nå bra resultat i projekten.
Håll budget & kvalitet