Våra webbplatser om belysning

Håll budget & kvalitet

Att vara beställare av belysning i större projekt är inte helt okomplicerat. Belysning är ett område som kräver stor kunskap. Det handlar om både design, funktion och energieffektivisering.

Var tydlig med din budget och vilka kriterier belysningen ska uppfylla

Alla projekt har sina egna, specifika förutsättningar. Förväntningar från kunder, slutanvändare och andra delaktiga parter varierar ofta. Hur man vill gestalta ljusmiljön och vilka tekniska lösningar man väljer påverkar självfallet de ekonomiska förutsättningarna. Kostnadsstyrning är därför helt avgörande i projekten för att nå bra resultat.

Beställaren måste vara tydlig med vilken typ av projekt det handlar om och vilken ambition man har med belysningen. Att tidigt slå fast vilken budget som belysningsplaneraren har att röra sig med är därför väsentligt. Först då kan konsulten föreslå lösningar som verkligen möter beställarens önskemål och förenklar processen.

Vi som är med i filmen

Ulla Bergström, Arkitekt, White arkitekter
Johan Röklander, ljusdesigner, WSP Group
Hanna Siggelkow, projektledare, Higab
Magnus Sandström, elinstallatör, Sandströms elfirma

Anders Nyström, elinstallatör, Sandströms elfirma
Mats Abrahamsson, elhandläggare, Specialfastigheter
Rikard Espling, VD, Samhällsbyggnadslänken
Danny Bernhardsson, förvaltare, Polisen

Lösning

Budgetera för en långsiktig investering

Att få en budget att gå ihop handlar om planering och att alla i ett projekt känner till de ekonomiska förutsättningarna från början. Belysning är en långsiktig investering. Den billigaste produkten är kanske inte billigast i längden om den använder mer energi eller kräver mycket underhåll.

 

Välj den entreprenadform som passar dig bäst

Våga säga nej och ta dig tid att utvärdera alternativ till de lösningar som entreprenören föreslår.

Fundera på om det finns andra entreprenadformer som passar er. Att gå in i projektet tillsammans med entreprenören, så kallad partnering, är ett exempel på hur man kan samarbeta med en delad budget.

När förutsättningarna är enklare och budgeten är begränsad måste man kanske inte ha den allra nyaste tekniken och den senaste designen. I enklare projekt kan det vara bättre att i stället välja en standardlösning.

 

Involvera en professionell ljusplanerare från början

Låt arkitekten eller ljusdesignern vara involverad redan i upphandlingsskedet så att de känner till de ekonomiska förutsättningarna från början och kan välja produkter som ryms i budgeten.

Om det skulle bli aktuellt att byta ut någon produkt – se till att du återkopplar med den som beskrev produkterna och lösningarna. Belysning är komplext och olika lösningar ger olika slutresultat. En professionell ljusplanerare har den kunskap som krävs för att fatta rätt beslut.

 

Specificera vilka behov belysningen ska uppfylla

Det är viktigt att identifiera vilka behov din belysning ska uppfylla och vilken budget som finns – och göra det innan upphandlingen. Först då kan belysningsplaneraren lägga sig på rätt nivå och du få den lösning som du efterfrågat.

Checklista

checklistIdentifiera vilka kriterier din belysning ska uppfylla och vilken budget som finns – och gör det innan upphandlingen.

checklistVar tydlig med budgeten redan från början – då kan ljusplaneraren göra gestaltningsval som lägger krutet på rätt ställe!

checklistSe till att ha en projektering med välgjorda specifikationer så att man redan från början kan specificera rätt kostnad och arbetsinsats.

checklistRäkna på en livscykelkostnad där du tar med inköp, installation och drift så att investeringen blir så lönsam som möjligt.

checklistTa in en oberoende konsult för att utvärdera de föreslagna alternativen eller använd provbelysning för att göra en realistisk utvärdering.

checklistFundera på vilken entreprenadform som är rätt för dig.

checklistKommunicera! Elektriker, arkitekter, ljusdesigner och beställare ska gemensamt komma fram till vilka värden som gäller.

checklistGör en femårsplan och dela investeringarna i fem delar.

”Vi är sällan med i upphandlingsskedet eller bygghandlingsskedet och de beslut som tas då. Om vi var det skulle vi faktiskt kunna se vad vi kan påverka om det finns sparkrav och saker som måste förändras.”

Ulla Bergström
Arkitekt, White Arkitekter

”Det handlar om att göra en vettig affär som man betalar över tid och klarar budgetmässigt. Vi investerar i miljö och framtid.”

Danny Bernhardsson
Förvaltare, Polisen

”Det är viktigt att man oavsett roll i projektet om man är konsult, beställare, installatör tänker sig in i vad är det för projekt, vad är det för fastighet och vad är det vi vill uppnå.”

Hanna Siggelkow
Projektledare, Higab

”Räkna alltid på vad du har för drift. Hur är driften ordnad? Vad kostar det att planera, köpa in, upphandla och installera? Den totala summan är din budget för belysning.”

Johan Röklander
Ljusdesigner, WSP

Smarta dokument

Ljus och rum – Rummet och arbetsplatsen
För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur, inredning, färger och dagsljus framkallar man en rumsupplevelse som uttrycker olika karaktärer.

Manual för kravställande av belysning i byggprojekt
En manual för att öka samsynen och skapa förutsättningar att bygga hållbara attraktiva ljusmiljöer. Manualen med tillhörande checklista ger ett verktyg för att förbättra och underlätta hanteringen av belysningsfrågor i byggprocessen.

Här kan du lära dig mer

Belysning
Belysning

Att välja rätt belysning handlar lika mycket om energieffektivitet som att skapa en god ljusmiljö. Därför är det bra att se belysningen som en långsiktig och hållbar investering och satsa på ny teknik för att uppnå de målen.
Belysning

Samarbete

För att få ett bra resultat och en komplett belysningslösning gäller det att alla parter är involverade och delar den vision man vill uppnå. Det kräver samarbete över kompetensgränserna och att man tar vara på tidigare erfarenheter.
Samarbete

Så lyckas du med projektet

För att lyckas med belysningen i en byggprocess ställs höga krav på beställaren och projektgruppen. Den som är tydlig och kan kommunicera belysningsprojektets ambitionsnivå och budget redan från början har kommit en bra bit på väg.
Så lyckas du med projektet