Våra webbplatser om belysning

Bli en bra beställare

En bra beställare har bestämt ambitionsnivån och kan kommunicera den tydligt

Bra belysning är viktigt när man planerar en ny lokal eller renoverar. Människor som ska vistas där ska må bra. För att komma fram till den lösning som har bäst gestaltning, ryms inom budgeten och är mest energieffektiv är det nödvändigt att redan från början ta med belysningsfrågan i projektet. En genomtänkt och väldesignad belysningslösning ökar värdet på din lokal.

Bestäm därför redan från början vilken nivå du ska lägga dig på. Hur centralt är en bra belysning i projektet?

Var sedan tydlig med ambitionsnivån så att arkitekten och ljusdesignern förstår din verksamhet och också vilken budget som gäller. Innan slutresultatet är nått kommer entreprenören, elinstallatören, en projektledare och kanske en förvaltare att ha sagt sitt.

Hur får man ett sånt projekt att hålla ihop? Vad behöver du som beställare känna till och förstå för att kunna bidra till en effektiv process och se till att ni når det gemensamma målet?

Vi som är med i filmen

Ulla Bergström, Arkitekt, White arkitekter
Johan Röklander, ljusdesigner, WSP Group
Hanna Siggelkow, projektledare, Higab
Magnus Sandström, elinstallatör, Sandströms elfirma

Anders Nyström, elinstallatör, Sandströms elfirma
Mats Abrahamsson, elhandläggare, Specialfastigheter
Rikard Espling, VD, Samhällsbyggnadslänken
Danny Bernhardsson, förvaltare, Polisen

Lösning

Involvera alla redan i början av processen

Som beställare är det viktigt att vara involverad redan i början av byggprocessen. Det är  beställaren som har ett behov. Formulera mål och vision tillsammans för att få en stark plattform. Involvera fler än arkitekterna i förstudien och programhandlingen så att alla synpunkter kommer med.

 

Var tydlig med dina mål och din budget

En bra beställare har tydliga mål, en tydlig budget och en tydlig tidsram. Om ljusdesignern har tillgång till all den informationen så är även begränsningarna definierade. Prata om förväntningarna innan så att budgeten håller. Skriv en lista! Vad kan du kompromissa om och vad kan du inte?

Provrum ger en verklig bild

För att få en tydlig bild kan man begära ett provrum eller andra gestaltningsalternativ som rumsfunktionsprogram så att du som beställare förstår slutresultatet bättre.

Ett lyckat slutresultat är en kombination av design, hållbarhet och en god ljusmiljö

Bra belysning är inte bara snygg armatur – den ska också vara praktisk. Tänk på vilka praktiska moment som krävs i din miljö. Ska det t.ex. vara samma belysning dygnet runt?

Om människor är intresserade och engagerade i det man gör, då vill man förstå vad det är man ska uppnå – och då kan man skapa något bra tillsammans.

Checklista

checklistTänk efter: Vad vill jag belysa? Vad får det kosta? Vad är syftet med belysningen?

checklistGör en noggrann analys av den ambitionsnivå ni vill ha för belysning i projektet. Vilken typ av lokal har ni? Hur viktigt är det t.ex. med en bra ljusmiljö, hög energieffektivitet och låga driftskostnader?

checklistSe till att projektet väljer ut den bästa tekniken för uppgiften – och kom ihåg att den bästa inte alltid är den energisnålaste eller den billigaste.

checklistVar noga med hur du upphandlar. Det finns hjälp att få från t.ex. Upphandlingsmyndigheten.

checklistDra lärdomar av vad som gått bra och dåligt. Gör en noggrann uppföljning och för över informationen till nästa projekt.

checklistNär du står i början av en byggprocess ska du fråga dig vilken kompetens du behöver och i vilket skede av byggprocessen du behöver den. Se till att budgeten inte drar iväg genom att du använder för många personer med hög kompetens.

checklistLägg stora resurser i ett tidigt skede så sparar du mycket i slutet.

checklistJobba med utförarentreprenad där du har större möjligheter att styra.

checklistProjektera i samarbete med entreprenörer, arkitekter och konsulter.

checklistVar noga med att konsulterna som jobbar för dig verkligen förstår din verksamhet – och hur ni arbetar med miljö och hållbarhet över tid.

checklistUpphandla enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).

checklistAnvänd dig av rumsfunktionsprogram.

”Vi råder våra kunder att göra en femårsplan för arbetet med t.ex. byte av armatur. Välj rätt armatur och dela upp kostnaden för bytet i stället.”

 

Magnus Sandström
Elinstallatör, Sandströms Elfirma

”En bra beställare har tydliga mål, en tydlig budget och en tydlig tidsram.”

 

Johan Röklander
Ljusdesigner, WSP

”Begär ett provrum eller andra gestaltningsalternativ så att du som beställare förstår slutresultatet bättre."

 

Mats Abrahamsson
Byggkonsult, Specialfastigheter

Smarta dokument

Checklista för val och jämförelser av LED-armaturer
I avvaktan på internationella standarder för hur LED-armaturer ska redovisas bör den som upphandlar själv samla in relevant armaturfakta från leverantörerna. Detta för att på ett korrekt sätt kunna jämföra armaturer från olika tillverkare. Här kan du ladda ned en lista med de mest relevanta frågorna.

Checklista för att beskriva krav på belysning för en fastighet
Denna checklista är till för dig som ska beskriva och ställa krav på belysning i ett tidigt skede för en fastighet. Den kan användas av projektledare eller beställare som vill beskriva belysningen ur ett helhetsperspektiv för konsulten. Med checklistan kan du höja nivån på hur ljus och belysningen beskrivs – och den gör det lättare att nå ett bra slutresultat.

Ljus och rum – Rummet och arbetsplatsen
För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur, inredning, färger och dagsljus framkallar man en rumsupplevelse som uttrycker olika karaktärer.

Här kan du lära dig mer

Belysning
Belysning

Att välja rätt belysning handlar lika mycket om energieffektivitet som att skapa en god ljusmiljö. Därför är det bra att se belysningen som en långsiktig och hållbar investering och satsa på ny teknik för att uppnå de målen.
Belysning

Samarbete

För att få ett bra resultat och en komplett belysningslösning gäller det att alla parter är involverade och delar den vision man vill uppnå. Det kräver samarbete över kompetensgränserna och att man tar vara på tidigare erfarenheter.
Samarbete

Så lyckas du med projektet

För att lyckas med belysningen i en byggprocess ställs höga krav på beställaren och projektgruppen. Den som är tydlig och kan kommunicera belysningsprojektets ambitionsnivå och budget redan från början har kommit en bra bit på väg.
Så lyckas du med projektet