Våra webbplatser om belysning

Lyckas med projektet

För att lyckas med belysningen i en byggprocess ställs höga krav på både beställaren och projektgruppen. Den som redan från början är tydlig med belysningsprojektets ambitionsnivå och budget har kommit en bra bit på väg. Då blir det också betydligt enklare för arkitekten och ljusdesignern att skapa en gemensam vision tillsammans med beställaren – utifrån de förutsättningar som gäller.

Mycket handlar om kommunikation. Därför har vi samlat några konkreta råd från erfarna beställare, arkitekter, ljusdesigner, elinstallatörer och fastighetsförvaltare. De berättar om hur du kan bli en bättre beställare och vad du ska tänka på för att kunna hålla både budget och god kvalitet i projektet.

bestallare_ikon

Bli en bra beställare

För att bli en bra beställare är det viktigt att redan från början känna till vilken ambitionsnivå man ska lägga sig på och kunna förmedla den så att arkitekten och ljusdesignern förstår verksamheten och vilken budget som gäller.
Bli en bra beställare

budget_ikon

Håll budget & kvalitet

Att tidigt slå fast vilken budget ett projekt har är avgörande för att få lösningar som möter beställarens önskemål och förenklar processen. Kostnadsstyrning är därför avgörande för att nå bra resultat i projekten.
Håll budget & kvalitet