Våra webbplatser om belysning

Film

LJUSDESIGNER – WSP

Johan Röklander

FÖRVALTARE – POLISEN

Danny Bernhardsson

PROJEKTLEDARE – HIGAB

Hanna Siggelkow

ELINSTALLATÖR – SANDSTRÖMS ELFIRMA

Magnus Sandström

ELINSTALLATÖR – SANDSTRÖMS ELFIRMA

Anders Nyström

ARKITEKT & PARTNER – WHITE ARKITEKTER

Ulla Bergström

VD – SAMHÄLLSBYGGNADSLÄNKEN

Rikard Espling

ELHANDLÄGGARE – SPECIALFASTIGHETER

Mats Abrahamsson

attvalja_ikonBELYSNING

Att välja rätt belysning

tekniken_ikonBELYSNING

Använd senaste tekniken

samarbete_ikonSAMARBETE

Involvera alla i processen

mal_ikonSAMARBETE

Jobba mot samma mål

bestallare_ikonSÅ LYCKAS DU MED PROJEKTET

Bli en bra beställare

budget_ikonSÅ LYCKAS DU MED PROJEKTET

Håll budget och kvalitet