Våra webbplatser om belysning

5 frågor till Mimmi Olsson på nya Kingkontoret K36

Hur upplever medarbetarna den nya ljusmiljön på Kings nya kontor Många kommer från vårt kontor på Sveavägen där fastighetsägaren inte lät oss göra så mycket med belysningen. Därför var ljuset ganska dålig och medarbetare upplevde t.ex. ofta att de kände sig bländade....

Det krävs bättre samarbete inom belysningsprocessen

Ett antal av de belysningsprojekt som upphandlas innebär att kvalificerat arbete utförs i onödan och skapar frustration genom att de olika aktörernas kunskaper och erfarenheter inte tas tillvara fullt ut. Använd tabeller och normvärden som riktlinjer men låt det sunda...