Våra webbplatser om belysning

Att välja rätt belysning

Att vara beställare av belysning i större projekt är inte helt okomplicerat. Belysning är ett område som kräver stor kunskap. Det handlar om både design, funktion och energieffektivisering.

Rätt belysning skapar en trivsam miljö och är energieffektiv

Valet av belysning är inte bara en fråga om estetik och design. Det handlar lika mycket om energieffektivitet och en god ljusmiljö. En ljusdesigner tar med alla dessa faktorer i sina förslag.

Beställarens uppgift är att se till att arkitekten, ljusdesignern och elinstallatören förstår verksamheten så att lösningen blir rätt. Då blir belysningen också en långsiktig och hållbar investering.

Vi som är med i filmen

Ulla Bergström, Arkitekt, White arkitekter
Johan Röklander, ljusdesigner, WSP Group
Hanna Siggelkow, projektledare, Higab
Magnus Sandström, elinstallatör, Sandströms elfirma

Anders Nyström, elinstallatör, Sandströms elfirma
Mats Abrahamsson, elhandläggare, Specialfastigheter
Rikard Espling, VD, Samhällsbyggnadslänken
Danny Bernhardsson, förvaltare, Polisen

Lösning

Belysningen ska passa slutkundens verksamhet

Belysningen ska skapa en trivsam ljusmiljö och kunna förvaltas på ett enkelt sätt över tid. Välj lösningar som fungerar för det ändamål de är tänkta för.

Beskriv de tekniska funktionskraven tidigt i projektet så att du får med både ljusbild och design. Ange exempel som uppfyller kraven men tänk på att det kan komma bättre produkter eller att marknaden kanske har tagit bort någon produkt. Då är det bra att kunna återvända till funktionskraven och diskutera hur en ny produkt kan uppfylla dem. Funktionskraven behöver inte bara vara tekniska utan också innehålla estetiska krav eller andra kvalitetsspecifikationer.

Det är egentligen inte ett problem att hitta alternativa lösningar till armaturer. Bara man är medveten om vilken design eller arkitektur man vill ha och på vilket sätt man vill uppnå sin målbild. Men var kritisk till nya förslag mitt under processen. Använd provrum för att se skillnaden mellan olika produkter när det gäller t.ex. energieffektivitet och ljusåtergivning. Ta in en oberoende part för att testa föreslagna alternativ.

Satsa på långsiktiga lösningar

Energikrav, enkla installationer och förvaltning är viktiga faktorer att ta med i beräkningen när du ska hitta en långsiktig lösning. Men vad som är god kvalitet kan variera från projekt till projekt.

Fråga dig:

  • När ska belysningen användas?
  • Hur ska den användas – av vem och för vad?

Ljusdesignern väljer då produkter utifrån en helhet som involverar miljö, människa, ekonomi och drift.

Testa innan du tar beslut

En provbelysning är bra att satsa på innan man låser sig vid en lösning. Se den som en investering för ett bättre och mer långsiktigt slutresultat.

Tänk på att belysningen inte bara ska vara snygg utan även uppfylla de praktiska kraven för verksamheten. Anpassa belysningen så att det är rätt ljusnivå för ändamålet och skapar en bra och trygg miljö att vistas i.

Glöm inte bort att belysningen ska kunna regleras på ett smidigt sätt. Styrning som tänder och släcker eller dimrar ljusnivån upp och ner efter behov spar energi.

Checklista

checklistSe till att du förstår slutkundens behov.

checklistSe till att slutkunden kommer in tidigt i processen.

checklistTa hänsyn till slutkundens förvaltningsmöjligheter.

checklistAnvänd gestaltningsprogram eller provrum för att kommunicera er vision med belysningen.

checklistOm den ursprungliga armaturen ska ersättas – testa noga att det nya förslaget verkligen uppfyller kraven på t.ex. energieffektivitet och ljusåtergivning.

checklistBehoven av detaljer varierar i olika skeden. Ta reda på vad beställaren behöver veta.

checklistFråga dig när, var och hur belysningen ska användas för att ta reda på hur mycket energi som ska förbrukas, under vilka tider och till vilken uppgift?

checklistRäkna på energiförbrukningen över tid så att du vet att investeringen kan räknas hem när belysningen ska bytas ut.

checklistProvbelys innan du låser dig vid en lösning.

checklistVälj belysning som kan regleras.

checklistKom ihåg att byggprocessen kan vara lång. Välj rätt detaljnivå – den valda armaturen kanske inte finns på marknaden längre när den ska installeras.

”Som arkitekt tycker jag att dagsljus och belysning under senare år har blivit en viktigare komponent och styrmedel att kunna gestalta miljöer och offentliga rum.”

Ulla Bergström
Arkitekt, White Arkitekter

”För oss är belysning en arbetsmiljöfråga. Belysningen ska vara ändamålsenlig så att vi kan leverera ett bra arbetsresultat.”

Danny Bernhardsson
Förvaltare, Polisen

”Som både ägare och förvaltare är det viktigt med långsiktiga lösningar. Energikrav, enkla installationer och smidig förvaltning är viktiga faktorer.”

Hanna Siggelkow
Projektledare, Higab

”Ljusdesignern väljer produkter ur ett perspektiv där vi ser till en helhet som involverar miljö, människa, ekonomi och drift.”

Johan Röklander
Ljusdesigner, WSP

”En god ljusmiljö innebär rätt ljusnivå för det man vill använda belysningen till.”

Anders Nyström
Elinstallatör, Sandströms elfirma

”Man måste beskriva kvaliteterna man vill uppnå med belysningen i ett rum.”

Rikard Espling
VD, Samhällsbyggnadslänken

Smarta dokument

Ljus och rum – Energiberäkning
Man räknar med att det med dagens belysningssystem går att spara upp till 80 procent i energianvändning. Här får du stöd med
– Att välja rätt standard
– Så fungerar standarden
– Upphandlingsunderlag

Ljus och rum – Rummet och arbetsplatsen
För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur, inredning, färger och dagsljus framkallar man en rumsupplevelse som uttrycker olika karaktärer.

Här kan du lära dig mer

Belysning
Belysning

Att välja rätt belysning handlar lika mycket om energieffektivitet som att skapa en god ljusmiljö. Därför är det bra att se belysningen som en långsiktig och hållbar investering och satsa på ny teknik för att uppnå de målen.
Belysning

Samarbete

För att få ett bra resultat och en komplett belysningslösning gäller det att alla parter är involverade och delar den vision man vill uppnå. Det kräver samarbete över kompetensgränserna och att man tar vara på tidigare erfarenheter.
Samarbete

Så lyckas du med projektet

För att lyckas med belysningen i en byggprocess ställs höga krav på beställaren och projektgruppen. Den som är tydlig och kan kommunicera belysningsprojektets ambitionsnivå och budget redan från början har kommit en bra bit på väg.
Så lyckas du med projektet