Våra webbplatser om belysning

Använd senaste tekniken

Att vara beställare av belysning i större projekt är inte helt okomplicerat. Belysning är ett område som kräver stor kunskap. Det handlar om både design, funktion och energieffektivisering.

Med modern teknik får du både smarta och individuella lösningar

Möjligheterna med den senaste belysningstekniken är mycket stora. Med rätt teknik går det att spara energi och skapa både individuella, intelligenta och mycket spännande lösningar. Men hur använder man ny belysningsteknik på rätt sätt i byggprocessen – och hur får man bästa resultat efter de förutsättningar som gäller?

Vi som är med i filmen

Ulla Bergström, Arkitekt, White arkitekter
Johan Röklander, ljusdesigner, WSP Group
Hanna Siggelkow, projektledare, Higab
Magnus Sandström, elinstallatör, Sandströms elfirma

Anders Nyström, elinstallatör, Sandströms elfirma
Mats Abrahamsson, elhandläggare, Specialfastigheter
Rikard Espling, VD, Samhällsbyggnadslänken
Danny Bernhardsson, förvaltare, Polisen

Lösning

Använd teknik för att visa visioner och ta beslut

Tekniken kan vara en hjälp att kommunicera med beställaren. Med digitala verktyg kan man bygga tredimensionella miljöer för att visa hur man vill ha det. Det är också ett bra sätt att involvera beställaren i de beslut som ska fattas.

Se till att de lösningar du väljer håller hög kvalitet och är ordentligt testade. Ur ett kundperspektiv är det viktigt att undvika barnsjukdomar med den nya tekniken.

För att få ut full effekt av din investering måste du fortsätta att jobba med belysningsanläggningen också när bygget är klart. Med moderna anläggningar är det möjligt. Du kan öka belysningen där det behövs, flytta armaturer och ställ in den på rätt sätt.

Välj rätt teknisk lösning för ditt projekt

De viktigaste frågorna att ställa inför en teknikinvestering är vad det får kosta och vad tekniken ska den användas till. Med hjälp av svaren på dem kan du välja bästa möjliga teknik. Tänk också på förvaltningen redan från början. För hyresvärden innebär det belysningssystem som både håller länge till en rimlig kostnad och är lätt att hantera.

Använd LED-tekniken i rätt miljöer och med rätt sorts styrningar. Alla anläggningar behöver inte avancerad styrning.

Checklista

checklistBörja med att analysera vad du ska nyttja tekniken till t.ex. styrning, skapa effekter, flimmerfritt, lång hållbarhet och energieffektivisering.

checklistVälj teknik som är lagom avancerad för kundens användningsområden.

checklistSatsa på kvalitet.

checklistOm du väljer avancerad teknik, se till att utbilda slutanvändaren i den.

checklistSäkerställ att du kan räkna hem investeringen i tekniken.

checklistAnvänd 3D-modeller för att vara tydlig i din kommunikation med beställaren.

checklistAnvänd dig av akademins testplatser som KTH:s ”Smart built environment” där man bygger nationella testbäddar och verifieringsprojekt.

checklistGlöm inte att trimma din anläggning även efter inflyttning.

”Hela belysningsbranschen måste ta sig i kragen och inte ha så bråttom att presentera nyheter hela tiden utan tänka mer på kvalitet.”

 

Magnus Sandström
Elinstallatör, Sandströms Elfirma

”Vi börjar ofta i fel ände och undrar hur vi ska använda all den nya tekniken vi har tillgång till.||

 

Johan Röklander
Ljusdesigner, WSP

”Ny teknik gör det möjligt att tänka utanför de traditionella sätten att belysa fastigheter."

 

Hanna Siggelkow
Projektledare, Higab

Smarta dokument

Tips och råd för fastigshetsautomation och belysningsstyrning
Med rätt belysningsstyrningslösning kan du skapa innovativa och skräd­darsydda belysningslösningar som
 är energieffektiva och har optimal funktion för respektive användningsområde.

En ljusare framtid – spara energi med smart belysning
Teknisk utveckling möjliggör miljöbesparingar och energieffektivisering av belysning.

Här kan du lära dig mer

Belysning
Belysning

Att välja rätt belysning handlar lika mycket om energieffektivitet som att skapa en god ljusmiljö. Därför är det bra att se belysningen som en långsiktig och hållbar investering och satsa på ny teknik för att uppnå de målen.
Belysning

Samarbete

För att få ett bra resultat och en komplett belysningslösning gäller det att alla parter är involverade och delar den vision man vill uppnå. Det kräver samarbete över kompetensgränserna och att man tar vara på tidigare erfarenheter.
Samarbete

Så lyckas du med projektet

För att lyckas med belysningen i en byggprocess ställs höga krav på beställaren och projektgruppen. Den som är tydlig och kan kommunicera belysningsprojektets ambitionsnivå och budget redan från början har kommit en bra bit på väg.
Så lyckas du med projektet