Våra webbplatser om belysning

king-k36-arbetsplats

Foto Joachim Belaieff, Adolfsson & Partners

Hur upplever medarbetarna den nya ljusmiljön på Kings nya kontor

Många kommer från vårt kontor på Sveavägen där fastighetsägaren inte lät oss göra så mycket med belysningen. Därför var ljuset ganska dålig och medarbetare upplevde t.ex. ofta att de kände sig bländade. I den nya miljön är belysningen lugnande och det finns inget som stör.

Vilka vinster tror du kommer med god belysning?

Trivsel och lugn tack vare valmöjligheterna! Alla har justerbara lampor och kan använda funktioner så att man får den ljusnivå man föredrar. Medarbetarna har olika funktioner och föredrar olika ljus. Jag tror inte vi förstod skillnaden förrän vi faktiskt upplevde den i verkligheten.

Vilka krav hade ni som beställare?

Vi hade med oss erfarenheterna från vårt kontor på Sveavägen. Vårt största krav var att miljön skulle upplevas som lugnare. Vi har skapat en väldigt speciell miljö där ljuset är lika avgörande för helhetsupplevelsen som arkitekturen.

Vilket stöd har ni behövt som beställare?

Arkitekten Adolfson och Partner har varit vår medbeställare i kontakten med ÅF Lighting. När det gäller tekniken kopplad till belysningen har vi fått mycket stöd  från ÅF Lighting i hur vi använder den och justerar belysningen, både före och efter.

Vilket råd skulle du ge till beställare i din situation?

Ta hjälp av proffs och använd dem som stöd genom hela processen.  För oss blev det så tydligt i jämförelsen med vårt kontor på Sveavägen där vi inte hade rätt hjälp. Skillnaden är enorm. Satsa  på att tidigt i processen skaffa nödvändig kunskap om tekniken som styr dina lösningar så att du behärskar den och kan utnyttja den till fullo.